Co jeśli mój nadajnik nie posiada funkcji Fail-Safe?
– W takim przypadku wyłącznika zapłonu można używać w zakresie ZAŁ i WYŁ. Należy zaprogramować kanał nadajnika na którym pracuje wyłącznik tak aby nie przechodził w tryb F/S, a więc przy pomocy ustawienia EPA (zakresu ruchu).

Przewód światłowodowy jest za krótki.
– Bez problemu można zamówić przewód o innej długości. Oferta znajduje się na stronie.

Posiadam, silnik 4 cylindrowy z dwoma aparatami zapłonowymi, czy muszę kupić dwa wyłączniki FORCE?
– Nie. Do wyłącznika force wystarczy przewód Y aby zasilić za jego pomocą dwa aparaty zapłonowe. Nie wpłynie to na funkcje ZAŁ i WYŁ urządzenia oraz na działanie F/S. Obciążalność prądowa urządzenia jest przygotowana na takie zastosowanie.

Przewód światłowodowy jest zdecydowanie za długi, Czy mogę go skrócić?
– Tak. Przewody mogą zostać skrócone na dowolną długość. Należy przy tym zwrócić uwagę aby po obcięciu powierzchnia światłowodu była możliwie najbardziej prostopadła do osi przewodu. W celu skrócenia światłowodu należy posłużyć się ostrym nożem, na twardej powierzchni. W żadnym wypadku nie należy używać do tego celu nożyczek!

Czy mogę zasilać wyłącznik FORCE z tego samego akumulatora co odbiornik RC.
– Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie aby tak uczynić, Jednak mija się to zupełnie z celem stosowania wyłącznika jako izolacji zakłóceń powodowanych przez zapłon.

Korzystam z wyłącznika zapłonu FORCE oraz ze sterownika serva FORCE. Nie wiem który nadajnik światłowodowy jest od którego urządzenia.
– W obu przypadkach nadajniki światłowodowe niczym się nie różnią, można używać je zamiennie.

Posiadam wyłącznik zapłonu FORCE i sterownik serwa FORCE. Czy światłowody mogę poprowadzić razem blisko siebie?
– Oczywiście! Przewody światłowodowe nie mają na siebie żadnego wpływu i nie generują zakłóceń.

Mój aparat zapłonowy zasilany jest napięciem max 6V. Akumulator zapłonu ma 9,6V. Czy muszę stosować regulator napięcia?
– Tak. Wyłącznik zapłonu FORCE podaje na zasilanie aparatu zapłonowego takie samo napięcie jakie ma podane na wejściu. Regulator można podłączyć za równo przed wyłącznikiem FORCE jak i za wyłącznikiem FORCE ale przed aparatem zapłonowym.

Posiadam sterownik serwa FORCE. Akumulator zapłonu ma 7,4V takie napięcie toleruje aparat zapłonowy. Do sterowania przepustnicą chce podłączyć zwykłe serwo.
– Należy zastosować regulator napięcia przed sterownikiem serwa aby obniżyć napięcie do poziomu akceptowalnego przez serwo. Nowe serwa cyfrowe HV akceptują wyższe napięcia, w takim przypadku nie trzeba używać regulatora.

Czy korzystając ze sterownika serwa FORCE mogę zaprogramować Fail-Safe na zmniejszenie gazu do minimum przy utracie zasięgu?
– Tak. Nadajnik programuje się tak samo jak gdyby serwo było podłączone bezpośrednio do odbiornika. W przypadku utraty zasięgu obroty zostaną zmniejszone.

Posiadam w modelu dwa odbiorniki RC. Czy mogę zastosować wyłącznik zapłonu FORCE i zachować jego funkcjonalność?
– Tak. Zastosowanie dwóch odbiorników RC wiąże się z koniecznością zakupu dwóch zestawów wyłącznika zapłonu FORCE. Schemat podłączenia dostępny jest na naszej stronie w dziale produktu >> do pobrania.

Czy konieczne jest stosowanie wyłącznika mechanicznego do odcinania napięcia przed wyłącznikiem zapłonu FORCE lub sterownikiem serwa?
– Tak. Chociaż w trybie czuwania prąd pobierany przez wyłącznik zapłonu lub serwa jest niewielki. Zdecydowanie zalecamy umieszczenie wyłącznika mechanicznego do odcinania napięcia zaraz za akumulatorem zapłonu. Dzięki temu masz możliwość resetowania stanu F/S z wyłącznika zapłonu FORCE.

Czy funkcje REV, DR, EXP działają po zastosowaniu sterownika serwa FORCE?
– Tak. Wszystkie tryby zachowują swoją funkcjonalność.